×

Alacaatlı Mah. 4835. Cadde No:18 Çankaya / Ankara
+90 312 230 6 555

YARATICI DRAMA
Image

Drama, öğrencilerin olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirmelerini sağlayan, iletişimi güçlendiren, kendini ifade etme ve empati becerisini artıran bir alan sunar.

Drama eğitimi çocuğa kendini dinlemeyi, yaşamı küçük provalarla deneyimlemeyi, duyguyu tanımayı, ifade etmeyi ve yönetmeyi öğretir. Öğrenciler, drama derslerinde doğaçlama veya rol yaparak, tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak; bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman soyut bir kavramı ya da bir davranışı “oyunsu” süreçlerle anlamlandırır ve canlandırır.

Artletics ‘te 3 yaş itibariyle başlayan yaratıcı drama eğitimi, artan algısal ve fiziksel yeteneklerle tiyatro eğitimine dönüşür. Kendine güveni gelişen çocuklar, dönem aralarında ve yılsonunda düzenlenen profesyonel müzikal ve tiyatro gösterileriyle edindikleri yeni değerleri sahneler.